Search
  • Tri Nguyen COT

DƯỠNG KHÍ TÀI CHÍNH

* Xin chú ý: Trong trường hợp khẩn cấp, mặt nạ dưỡng khí sẽ tự động rơi xuống từ trần khoang khách và trong phòng vệ sinh. Quý Khách hãy deo cho mình trước sau đó mới trợ giúp trẻ em hoặc khách đi cùng. Tương tự như thế, Quỹ dự phòng tài chính chính là mặt nạ dưỡng khí tài chính sẽ bảo vệ cho chính Ông/Bà và những người thân của mình trên một hành trình dài. Vậy Ông/Bà cần dự phòng bao nhiêu dưỡng khí tài chính để tiếp đầy cho 3 chuyến bay của cuộc đời ? Hãy liên hệ với Tư vấn viên tài chính mà Ông/Bà đã từng nói chuyện để thảo luận về kế hoạch này. Vì trong mỗi chúng ta đều cần hơn một chuyến bay trong cuộc đời này với sự chuẩn bị đầy đủ dưỡng khí cho chính mình và người phụ thuộc... Tri Nguyen COT MDRT Coach -------------- Blog: tringuyencot #DƯỠNGKHÍTÀICHÍNH #Tringuyencot Notes: - Hình mang tính minh họa và không dùng làm thương mại. - Vui lòng chỉ chia sẻ, xin đừng copy & paste.


44 views

Copyright © 2018 Manages by Tri Nguyen COT