Search
  • Tri Nguyen COT

GEN Y - HỌ LÀ AI ?

Thế hệ Y chỉ những người sinh ra từ năm 1980 đến năm 2000. Đây là thế hệ tiếp nối thế hệ X - những người sinh ra từ năm 1965 đến năm 1980. Dự báo đến năm 2025, thế hệ này sẽ chiếm tới 75% lực lượng lao động toàn cầu. Chỉ riêng ở Mỹ, mỗi năm có khoảng 1 triệu người thuộc thế hệ Y bổ sung vào lực lượng lao động. Ước tính, thế hệ Y sẽ chiếm 36% lực lượng lao động Mỹ vào năm 2025. Còn ở Việt Nam, hiện tại thế hệ Y sẽ là thành phần lớn nhất, chiếm hơn 30% dân số Việt Nam. Ở Thế hệ này, họ rất nhạy bén, giỏi công nghệ và biết cách ứng dụng công nghệ là một lợi thế lớn của thế hệ Y. Đặc biệt, trong kỷ nguyên công nghệ số, sự linh động và nhạy bén của họ sẽ càng được phát huy. Vậy, với tư cách là người giúp họ hoạch định tài chính tương lai. Bạn cần chuẩn bị điều gì và khi tiếp cận với họ bạn sẽ thảo luận điều gì ? Tri Nguyen COT MDRT Coach ---------- Blog: tringuyencot.com #GENY-HỌLÀAI? #Tringuyencot Notes: - Nếu các bạn thích clip này, vui lòng bấm đăng ký & like cho kênh Youtube của Tri Nguyen COT nhé. Xin cảm ơn !18 views

Copyright © 2018 Manages by Tri Nguyen COT