Search
  • Tri Nguyen COT

ILP GIÚP BẠN LỢI THẾ CẠNH TRANH BẤT CÔNG BẰNG VỚI NGƯỜI KHÁC

Trong một thị trường đầy sóng gió như hiện nay, muốn qua sông, biển lớn một cách an toàn phải có một suất trên tàu sân bay lớn... do đó muốn kiếm tiền an toàn, thì phải bám vào một tổ chức tài chính lớn với tổng giá trị tài sản đang quản lý tính đến ngày 31/12/2019 là 1,200 tỷ Đô la Canada # 900 tỷ Đô la Mỹ, lớn hơn 3 lần so với quỹ đầu tư của chính phủ Singapore. Tất cả thông tin trên đều dựa trên báo cáo tài chính toàn cầu của Manulife, kết thúc năm tài khóa 2019 được kiểm toán bởi Ernst & Young ghi ở trang 88 của báo cáo tài chính. Hơn nữa, với đội ngũ phân tích tài chính có nhiều kinh nghiệm của đội ngũ 450 nhà quản lý quỹ cộng với 4,550 chuyên viên đầu tư (nguồn lực trên gấp 4 lần nguồn lực quản lý quỹ của chính phủ Singapore) hỗ trợ trong việc tìm kiếm đánh giá thiết lập các danh mục để mang lợi nhuận cho Khách hàng trong hơn một thế kỷ tại nhiều thị trường và nhiều quốc gia khác nhau. Ngoài ra, Manulife còn sở hữu kinh nghiệm đồ sộ trong việc giữ vững, bảo tồn và còn làm tăng trưởng nguồn vốn của Khách hàng không chỉ ở những thời kỳ đại suy thoái vào tháng 10 năm 1929, làm mất 90% giá trị của các cổ phiếu, và phải mất gần 22 năm sau thị trường mới hồi phục. Với công cụ đầu tư ILP đã giúp Manulife tăng trưởng khách hàng liên tục từ 2016 - 2019, từ 20,000,000 Khách hàng lên đến 30,000,000 Khách hàng, mức tăng trưởng 12,5% mỗi năm. Vì sao có sự tăng trưởng Khách hàng mỗi năm bình quân 12,5% ? Vì Manulife làm được 2 điều mà bất kỳ nhà đầu tư, chủ hợp đồng đặt kỳ vọng phải đạt được: a. Đảm bảo nguồn thu nhập cho những người thân yêu của họ ở lại và sống trong sự sung túc. b. Tỷ suất lợi nhuận hàng năm từ nguồn vốn ủy thác cho Manulife tăng từ 14.9% lên đến 17%; so với ngân hàng tại Việt Nam ít nhất từ 2.48 - 2.83 lần; so với VN-Index độ lệch dương là 1.2% - 3.3% trong 12 năm liên tiếp (đơn cử cho thị trường Việt Nam). Bạn và Khách hàng của bạn có muốn có một suất trên tàu sân bay Manulife... để kiếm tiền an toàn không ? -------"Làm thuê cả đời không bằng đầu tư đúng thời"------- Key notes: * ILP GIÚP BẠN LỢI THẾ CẠNH TRANH BẤT CÔNG BẰNG VỚI NGƯỜI KHÁC. * Vì Manulife làm được 2 điều mà bất kỳ nhà đầu tư, chủ hợp đồng đặt kỳ vọng phải đạt được: a. Đảm bảo nguồn thu nhập cho những người thân yêu của họ ở lại và sống trong sự sung túc. b. Tỷ suất lợi nhuận hàng năm từ nguồn vốn ủy thác cho Manulife tăng từ 14.9% lên đến 17%; so với ngân hàng tại Việt Nam ít nhất từ 2.48 - 2.83 lần; so với VN-Index độ lệch dương là 1.2% - 3.3% trong 12 năm liên tiếp (đơn cử cho thị trường Việt Nam). Tri Nguyen COT --------------------- Blog: tringuyencot.com #ILPGIÚPBẠNLỢITHẾCẠNHTRANHBẤTCÔNGBẰNGVỚI NGƯỜI KHÁC #Tringuyencot Notes: - Vui lòng không copy (sao chép), chỉ áp dụng share. - Dữ liệu từ báo cáo tài chính của tập đoàn Manulife và Manulife Việt Nam. - Hình ảnh mang tính minh họa và không dùng làm thương mại.

146 views

Copyright © 2018 Manages by Tri Nguyen COT