Search
  • Tri Nguyen COT

"SỨ MỆNH - TẦM NHÌN - GIÁ TRỊ CỐT LÕI" - PHẢI CHĂNG LÀ HÀNG XA XỈ ?


Việc xây dựng cho riêng mình một sứ mệnh, tầm nhìn và các giá trị cốt lõi trong nghề nghiệp tư vấn tài chính có nên hay không ?


a. Có


b. Không


Nhưng tôi muốn bày tỏ sự trải nghiệm cá nhân của mình về "Tầm nhìn - Sứ Mệnh - Các giá trị cốt lõi" trong những năm làm nghề với tư cách là người Đại lý bảo hiểm theo 3 gạch đầu dòng nhỏ:


- Tầm nhìn sẽ cho mình ý thức về thiên hướng theo đuổi sự nghiệp.


- Sứ mệnh là trái tim và linh hồn của Người tư vấn.


- Giá trị cốt lõi chính là những gì mà “Chủ Nhân” và bạn của chủ nhân thừa nhận, công nhận chúng ta.


* Xin mời Quý vị vào bình luận để chúng ta học hỏi với nhau. Không có đúng hay sai ---> tất cả vì sự học và tiến bộ !


Tri Nguyen COT

-------------------

Blog: tringuyencot.comNotes:


- Đây là quan điểm cá nhân của Tri Nguyen COT, nên sẽ không là tính phổ quát với cộng đồng.


- Hình được trích ra từ buổi nói chuyện với những "Anh/Chị mong muốn làm nghề chuyên nghiệp - Liêm chính", do Bà Trần Thị Cẩm Châu - Giám đốc chi nhánh, Cục quản lý, Giám sát Bảo hiểm & Trung tâm nghiên cứu & Đào tạo Bảo hiểm tổ chức nhân "Ngày thị trường bảo hiểm VN - 18/12".
81 views

Copyright © 2018 Manages by Tri Nguyen COT